”Vi vill vara goda förebilder och mentorer inom skolan”

Hur kan näringslivet samverka med skolor, föräldrar och barn? Hur kan vi skapa positiva förebilder för barn? Det vill näringslivet i Malmö arbeta för att utveckla tillsammans med Malmö stad.

Under Meet Malmös stormöten i höstas var skolan en fråga som ofta var på tapeten. En av diskussionsgrupperna bestående av represen

tanter från näringslivet i Malmö och Malmö stad kom fram till att mentorskap inom skolan är en viktig fråga som de skulle vilja jobba vidare med.

– Kan vi genom en process i Meet Malmö komma fram till en metod som testas i ett mindre geografiskt avgränsat område eller på en skola – och sedan konceptualisera och sprida den metoden inom hela Malmö? funderar Peter Eyermann, partner på Gefion AB.

Ett förfrågningsunderlag för processledning ligger just nu ute. Den kommande processledaren ska genomföra en omvärldsbevakning så att det skapas en överblick över de goda initiativ som redan görs, och för att undvika att parallella spår påbörjas. Processledaren kommer även att driva frågan vidare i workshopform tillsammans med representanter från näringslivet och Malmö stad.

Välkommen att kontakta Meet Malmö!
Har du också en idé på något som Malmö stad och näringslivet skulle kunna samverka kring? Hör av dig till Meet Malmö!

Liselotte Ehn, ansvarig processledare Meet Malmö, Malmö stad
Telefon: 0702-05 97 60
E-post: meetmalmo@malmo.se
Hemsida: www.malmobusiness.com/meetmalmo