”Vi vill visa upp vårt Malmö som vi är så stolta över!”

På initiativ från näringslivet arbetar nu Trianon, PwC, Swedbank, Syna och Malmö stad gemensamt fram ett presentationsmaterial om Malmö, som företagare ska kunna använda vid sina möten.

Önskemålet kom fram under ett av Meet Malmös stormöten i höstas, där näringslivet och Malmö stad träffades för att gemensamt diskutera lösningar på Malmös utmaningar.

– Det är väldigt kul att se att idéerna tas vidare och att det inte bara blir ett möte med en massa goda idéer – men sen inget mer, säger Ann-Sofie Bramell, marknadsansvarig på Swedbank.

Många företag i Malmö har ett behov av att kunna presentera Malmö utifrån olika perspektiv när de möter kunder eller samarbetspartners.

– Vi vill ju visa upp vårt Malmö som vi är så stolta över, säger Eva Carlsvi, partner på PwC.

Presentationsmaterialet är tänkt att bli ett smörgåsbord med lättillgängligt material på både svenska och engelska, där det går att plocka vad som behövs från gång till gång. Det ska vara faktabaserat och spegla såväl de områden där Malmö är bäst i klassen och där vi inte lyckas lika bra.

Har du också en idé på något som Malmö stad och näringslivet skulle kunna samverka kring? Hör av dig till Meet Malmö!

Liselotte Ehn, ansvarig processledare Meet Malmö, Malmö stad
Telefon: 0702-05 97 60
E-post: meetmalmo@malmo.se
Hemsida: www.malmobusiness.com/meetmalmo