”Vi vill visa vägen för innovativa boendeformer för äldre”

Hur kan Malmös framtida äldreboenden se ut för våra mångkulturella stadsbor? Kan Malmö stad visa vägen för innovativa boendeformer för äldre? Det är ämnet för ett initiativ som inkommit från arkitektfirman Tengbom.

– Vi vill skapa en socialt hållbar hub, där synergier uppstår mellan olika kulturer och olika syn på livet. Där äldreboenden integreras med pulserande stadsliv, istället för att byggas som institutioner i periferin, säger Ellen Persson, arkitekt på Tengbomgruppen.

Trots samhällets globala utveckling har svenska äldreboenden i stort sett utformats på samma vis under de senaste decennierna och att skapa kvalitativa äldreboenden inom rimliga ekonomiska gränser är en utmaning.

– Vi vill utveckla ett program tillsammans med aktörer som jobbar inom ramen för äldrevård, de som äger, bygger och förvaltar äldreboenden, och med representanter för några av de 200 nationaliteter som finns bland Malmös invånare, säger Ellen Persson.

Snabb start på samverkan
För Malmö stad kom initiativet från Tengboms lägligt – ett strategiskt arbete kring äldreboenden var redan igång och staden var snabb att starta upp ett samarbete. Ramen för samarbetet är Meet Malmö, som är Malmö stads arbetssätt för samverkan med näringslivet.

– Meet Malmö gör det enklare för företag och Malmö stad att samverka. När vi får in ett initiativ om samarbete så tar vi på oss att koordinera och driva på uppstarten av projektet, säger Liselotte Ehn, processledare för Meet Malmö.

– Samverkansprocesser kan ofta ta lång tid att få igång – det är mycket som ska hända innan ett projekt kan starta – men det löser Meet Malmö så att idélämnare och samverkanspartners inte behöver lägga tid och kraft på teknikaliteter, fortsätter Liselotte Ehn.

Meet Malmö har upphandlat en processledare som ska driva arbetet med frågan vidare tillsammans med en grupp av representanter från såväl Malmö stad som näringslivet och andra aktörer, med målet att ta fram konkreta förslag.

Välkommen att kontakta Meet Malmö!
Har du också en idé på något som Malmö stad och näringslivet skulle kunna samverka kring? Hör av dig till Meet Malmö!

Liselotte Ehn, ansvarig processledare Meet Malmö, Malmö stad
Telefon: 0702-05 97 60
E-post: meetmalmo@malmo.se
Hemsida: www.malmobusiness.com/meetmalmo