Hej Framtid visade Malmös unga branschen där jobben finns

Hej Framtid visade Malmös unga branschen där jobben finns

Under måndagen tog äntligen ett av Meet Malmös samverkansprojekt form. Malmö Live fylldes med drygt 1000 nyfikna Malmöungdomar när evenemanget Hej Framtid gick av stapeln. Kock, konferensvärd och salladskreatör – var några av jobben som besöksnäringen lyfte fram, när de skulle ge Malmös unga inblick i den växande branschen. Var femte nytt jobb i Sverige…

Läs mer

Nyheter & aktuellt

SPEL SPELAR ROLL FÖR MALMÖ

Två initiativ inom Meet Malmö djupdyker i Malmös spel- och techindustri. Syftet är att titta på hur näringsliv, kommun och andra aktörer kan samverkan för att bidra till fortsatt utveckling, tillväxt och innovation i branschen. Allt började som en inkommen idé till Meet Malmö om att staden saknar en fokuserad investering på turism, en fysisk…

Läs mer

Industrin – det nya svarta – 07:07am 30 november 2016

Vem har inte hört historien om Malmö? Från Kockums till Malmö universitet. Staden som förvandlades från industri- till kunskapsstad. Den något bedagade historien förändrades i grunden under denna novembermorgon. Framtidens industri är redan här Anna Hall, vice VD på Industriklustret IUC Syd inledde morgonens program med en trendspaning av globala drivkrafter. Tekniken: Ann Hall menade…

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG SÖKES

Har du en idé på produkt, tjänst eller process som du vill testa tillsammans med användare i miljön den ska användas i? Företag kan testa nya idéer och lösningar inom en Testbed för äldreomsorgen i Malmö stad. Lösningen ska bidra till att öka kvaliteten inom vård och omsorg. Idéerna utgår från behov hos kvinnor och män…

Läs mer

Ny strategi ska ge fler jobb

Malmö stads nuvarande näringslivspolitiska strategi ”Näring till näringslivet” antogs av kommunfullmäktige 2009. I budget 2016 (med plan för 2017-2021) anger kommunfullmäktige att en ny näringslivsstrategi ska tas fram. Stadskontoret redovisar nu ett remissförslag till ny näringslivsstrategi. Remissversionens tyngdpunkt ligger i att Malmö stad behöver en sammanlänkande och central strategi som visar inriktningen för hela kommunens…

Läs mer

ETT STARKT OCH HÅLLBART NÄRINGSLIV

Ny näringslivsstrategi för ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor 2017-2022 Malmö stads nuvarande näringslivspolitiska strategi ”Näring till näringslivet” antogs av kommunfullmäktige 2009. I budget 2016 (med plan för 2017-2021) anger kommunfullmäktige att en ny näringslivsstrategi ska tas fram. Stadskontoret redovisar nu ett remissförslag till ny näringslivsstrategi. Remissversionens tyngdpunkt ligger i att Malmö…

Läs mer

TV-SERIEN BRON – VAD BETYDER DEN FÖR MALMÖ?

Tänk om Malmös viktigaste ambassadör var en ung kvinna med diagnos inom autismspektrat. Fundera på om hon skulle kunna dra internationellt intresse till Malmö fast hon inte ens finns på riktigt.  Näringslivsfrukosten 07:07am den 28 september visade att Saga Norén har blivit för Malmö vad Kurt Wallander är för Ystad. Bronproducent valde Malmö Med tre säsonger…

Läs mer

Säg hej till framtiden inom besöksnäringen

Det råder en stor missmatchning mellan unga arbetsökande och besöksnäringen. Tillsammans tar kommun, myndigheter och branschaktörer ett samlat grepp för att kasta ljus på branschen under konceptet Hej framtid! Under Meet Malmös vingar finns konceptet Hej Framtid! som ska råda bot på den stora missmatchningen mellan unga arbetslösa och besöksnäringen.  Besöksnäringen, vilket innefattar hotell, restaurang…

Läs mer

MALMÖ INNOVATIONSARENA SKA STIMULERA HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Malmö Innovationsarena är ett samarbete mellan mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi i Malmö vars mål är att främja upprustning och utveckling av bostadsbeståndet i staden. Projektet ska se på vilka hinder som finns för Malmös innovationskapacitet, se på finanieringslösningar och lyfta modeller som tar hänsyn till sociala och ekologiska värden som ny-…

Läs mer