Nyheter & aktuellt

Malmö stad – Omvärld & Näringsliv. Vi växlar upp stadens arbete för tillväxt och attraktivitet.

    I en för näringslivet utmanande och ständigt föränderlig vardag är det extra viktigt att från stadens sida än tydligare fokusera på att bidra till förutsättningarna för en hållbar och inkluderande tillväxt. Malmö växer, utvecklas och förändras och är också motorn för tillväxt i hela regionen. Malmö stads avdelning för Omvärld & Näringsliv förändrar…

Läs mer

I Malmö är det nära till allt – en cykeltur i Malmös innovationssystem

Filmen gjordes av Almi i samband med TechBBQ 2019 där de tillsammans med Ideon, Minc, Innovation Skåne och Region Skåne i ett gemensamt projekt stöttade närmare 100 startups och SME på en startup-mässa i Köpenhamn där kompetens, startups, större företag och stöttande organisationer samt riskkapitalister möttes.I en mässmonter ”Southern Sweden” visades det skånska innovationsstödsystemet upp….

Läs mer

Malmö klättrat i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

I Svenskt Näringslivs mätning av kommunernas företagsklimat har Malmö ökat sin placering med 12 placeringar, från fjolårets plats 172 till plats 160 i år. Det sammanfattande omdömet från företagens sida har ökat 20 placeringar. Speciellt glädjande är att ”Kommunens service och bemötande” och ”Medarbetare med relevant kompetens” utvecklas starkt. Fokus den närmaste tiden är att…

Läs mer

Nu är nomineringen öppen till Malmö Näringslivsgalas priser!

Dags att nominera din näringslivshjälte! Vem kan nominera en näringslivshjälte? ALLA! Vem kan man nominera? Alla företag eller personer som passar in i någon av våra sju priskategorier. Läs kriterierna och se var din hjälte passar in. Vem kan vinna? Alla som uppfyller kriterierna och som blir utvalda av juryn för respektive pris. Hur vet…

Läs mer

Nytt Öresundspris ska delas ut på Malmö Näringslivsgala

Från och med 2020 finns ett nytt pris på Malmö Näringslivsgala, Malmö Greater Copenhagen Business Award, för att uppmärksamma företag, person eller organisation som gjort en betydande insats för näringsliv eller arbetsmarknad över Öresund. Vinnaren kan komma från hela Greater Copenhagen-området, men det ska finnas en tydlig positivt tillväxt- eller arbetsmarknadskoppling till Malmö/Malmöregionen. Några av…

Läs mer

Tågtrafik stoppad mellan Malmö och Lund 22 augusti till 28 augusti

Planera för sex dygn i augusti då tågen inte går mellan Malmö och Lund! Skånetrafikens ersättningsbussar kommer att trafikera sträckan men i rusningstid kan det eventuellt bli kö. Stoppet beror på att Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Malmö och Lund, från två till fyra spår. Det ökar kapaciteten, minskar risken för störningar och förbättrar miljön….

Läs mer

COVID-19 Vad händer i Europa?

Europeiska Kommissionen och EU’s medlemsländer har satt in ett antal åtgärder för att motverka den ekonomiska tillbakagången inom EU p g a Coronaviruset. Det handlar om bidrag i olika former, mer än 50-100 miljarder Euro och låne möjligheter för mer än 1000 miljarder euro totalt dels för att begränsa spridningen av viruset, säkerställa tillgång till…

Läs mer

Malmö försiktigt uppåt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

När företagen har givit sin bedömning visar företagsklimatet i Malmö en försiktig förbättring mot förra året i Svenskt Näringslivs årliga mätning som nyss släppts. Enligt det sammanfattande omdömet får Malmö betyget 3,19 på en skala från 1 till 6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Under de tre senaste åren har Malmö visat…

Läs mer

Gratis kurs i hur du kompletterar din fysiska butik med e-handel!

Digitalisera din handel är en online kurs som syftar till att hjälpa dig som driver en fysisk butik eller annan verksamhet att komplettera denna med en e-handel på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Kursen är helt gratis för verksamheter i Skåne tack vare finansiering från Region Skåne. Kursen består av ca 3,5 timmar inspelade föreläsningar,…

Läs mer