NORDIC GAME EXPERIENCE – nu tas ett konkret förslag fram

 

Grafik: Många människor går mot en stor byggnad som det står "museum" på.

Ett upplevelsehus med fokus på digitala spel kan bli verklighet i Malmö. Och kanske blir det inte bara ett spännande besöksmål – utan ett helt kvarter i staden där spelintresserade och spelbransch kan mötas och arbeta.  

En fördjupad studie som samfinansieras av spelföretag, fastighetsbolag och Malmö stad ska leda till ett konkret förslag på vad spelupplevelsehuset skulle kunna innehålla och vem det skulle vända sig till.

– Vi ska ta fram ett tydligt förslag så att de företag, föreningar och andra som vill vara med och driva och använda huset kan diskutera vidare. Att ta fram en prototyp hjälper tankearbetet framåt., säger näringslivsutvecklare Victor Ollén på Malmö stad.

Många vill vara med i arbetet

Idén om ett hus för spelupplevelser kommer från spelbranschen i Malmö och har fått stor uppslutning hos andra aktörer. Under våren 2019 samlades ett 50-tal företag, föreningar, organisationer och myndigheter ett Meet Malmö-projekt för att testa tanken på ett hus för spelupplevelser.

– Malmö är en av Europas hetaste spelstäder. Här produceras spel som miljontals människor spelar världen över, vi har utbildningar i spelutveckling med väldigt hög kvalitet och stora spelkonferenser och turningar i e-sport, säger Victor Ollén.

– Att skapa ett besöksmål med både innovativa, roliga och lärorika spelupplevelser skulle gynna såväl besöksnäringen, näringslivet, föreningslivet och utbildningssfären i Malmö, fortsätter Victor Ollén.

Klart under nästa år

Arbetet med att konkretisera idén om ett hus för spelupplevelser drivs av Game habitat, som är en branschorganisation för spelutvecklare. Arbetet finansieras av arbetstimmar och medel från Atrium Ljungberg, Skanska Öresund, Massive Entertainment och Malmö stad.

– En del i studien är att identifiera och föra samtal med aktörer som skulle kunna bidra till dess förverkligande eller driva verksamheten, säger Victor Ollén.

Arbetet kommer att innefatta en mängd kontakter och samarbeten med företag, föreningar och organisationer och ska vara klart i februari 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta då näringslivsutvecklare Victor Ollén på Malmö stad på 0720-03 40 74 eller victor.ollen@malmo.se.